Imprimir

Dimensión Económica

  

logoredondo

 

DIMENSIÓN ECONÓMICA

 

dimension economica1A dimensión económica da responsabilidade social busca implementar un equilibrio entre os recursos que forman parte da federación co fin de garantir a sustentabilidade económica da mesma dadas as políticas e gastos necesarios para cumplir coas políticas de RSE da federación.

Neste senso estanse a levar controis exhaustivos dos estados de contas, entradas e saídas de liquidez, para determinar o grado de gasto aceptable da Federación e non incurrir en déficits que lastren as contas da entidade. As contas audítanse internamente e se presentan en asamble xeral de asociados/as todolos anos.

A busca da sustentabilidade económica é unha das maiores preocupacións de Fecimo.

Seccións Principais

asociadosnuevo
cursosnuevo
conveniosnuevo
bannerlateralinformacion
galeriasdefotos
axudaselexislacion
videotecanuevo
enlaceswebnuevo