• EMAIL :

    fecimo@fecimo.es

  • TELÉFONO :

    +34 986 305 000

  • Dirección :

    Avenida de Vigo, 91 Baixo

FECIMO

A Federación de Comerciantes e Industriais do Morrazo (FECIMO) está integrada polas Asociacións de Comerciantes e Industriais de Bueu, Cangas e Moaña (ACIBU, ACICA e ACIMO) e AEPICAS, a asociación de empresarios do Polígono Empresarial de Castiñeiras, en Bueu.

DIRECIÓN POSTAL :

Avenida de Vigo 91,baixo - 36940 CANGAS DO MORRAZO
(Pontevedra) - Galicia - España

TELÉFONO :

Teléfono : +34 986 305 000

ENDEREZO ELETRÓNICO

fecimo@fecimo.es

ESCRÍBENOS


A información de carácter persoal recollida neste formulario so se utilizará para enviar un email a un dos nosos departamentos, dita información sera borrada automaticamente unha vez comprobado o remitente e a consulta, polo tanto non se garda en ningun tipo de ficheiro, Grázas!


Vostede consinte, a través da marcación da presente casilla, o tratamento dos seus datos coas finalidades descritas na Política de Privacidade.

Vostede declara, a través da marcación da presente casilla, baixo a sua propia responsabilidade, ter cumplidos os catorce anos de idade, respondendo de maneira exclusiva e persoal da veracidade de dita declaración e asumindo, por ende, as posibles responsabilidades legais o respeto.

Vostede consinte, a través da marcación da presente casilla, para a recepción de comunicacions comerciais e de cortesía relacionadas coa nosa entidade a través do teléfono, correo postal ordinario, fax, correo electrónico ou medios de comunicación electrónica equivalentes.