• EMAIL :

  fecimo@fecimo.es

 • TELÉFONO :

  +34 986 305 000

 • Dirección :

  Avenida de Vigo, 91 Baixo

FECIMO

A Federación de Comerciantes e Industriais do Morrazo (FECIMO) está integrada polas Asociacións de Comerciantes e Industriais de Bueu, Cangas e Moaña (ACIBU, ACICA e ACIMO) e AEPICAS, a asociación de empresarios do Polígono Empresarial de Castiñeiras, en Bueu.

DIRECIÓN POSTAL :

Avenida de Vigo 91,baixo - 36940 CANGAS DO MORRAZO
(Pontevedra) - Galicia - España

TELÉFONO :

Teléfono : +34 986 305 000

ENDEREZO ELETRÓNICO

fecimo@fecimo.es

  ESCRÍBENOS


  De acordo co establecido nO Reglamento Xeral de Protección de Datos (UE) 2016/679 dO Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016, lle informamos que os seus datos serán tratados coa finalidade de realizar a xestión ofertada por FECIMO

  Asimesmo, lle informamos da posibilidade de exercer os dereitos de aceso, rectificación, oposición, supresión, limitación e portabilidade dos seus datos ante FECIMO - Avenida de Vigo 91 Baixo - 36940 - Cangas - Pontevedra - fecimo@fecimo.es

  Si vostede non desexa recibir a nosa información, póñase en contacto con nos enviando un correo electrónico a seguiente dirección: fecimo@fecimo.es
  , Grázas!


  Vostede consinte, a través da marcación da presente casilla, o tratamento dos seus datos coas finalidades descritas na Política de Privacidade.

  Vostede declara, a través da marcación da presente casilla, baixo a sua propia responsabilidade, ter cumplidos os catorce anos de idade, respondendo de maneira exclusiva e persoal da veracidade de dita declaración e asumindo, por ende, as posibles responsabilidades legais o respeto.

  Vostede consinte, a través da marcación da presente casilla, para a recepción de comunicacions comerciais e de cortesía relacionadas coa nosa entidade a través do teléfono, correo postal ordinario, fax, correo electrónico ou medios de comunicación electrónica equivalentes.

  Lín e acepto o Aviso Legal e a Política de Privacidade.

  Declaro, baixo a miña propia responsabilidade, ser maior de 18 anos e respondo de maneira exclusiva da veracidade de dita declaración.

  Acepto recibir a información que a entidade considere oportuno enviarme por correo electrónico ou medio de comunicación electrónica equivalente. (E posible darse de baixa en culquer momento).