• EMAIL :

    fecimo@fecimo.es

  • TELÉFONO :

    +34 986 305 000

  • Dirección :

    Avenida de Vigo, 91 Baixo

Un dos compromisos ineludibles da nosa Federación é a promoción das nosas empresas en conxunto. É por iso, que dende FECIMO apostamos por diversos formatos coma feiras multisectoriais, de oportunidadesexposicións lúdico-educativas e a organización e/ou colaboración con calquera tipo de evento que contribúa á promoción do comercio e das empresas da comarca. A continuación presentamos as últimas exposicións e feiras organizadas por nós:

Feira de Oportunidades do Morrazo concíbese coma un espazo no que as empresas asociadas a FECIMO poden baleirar os seus almacéns e desfacerse de stocks ou mesmo produtos de tempada a prezos moi atractivos.

ESCRÍBENOS


A información de carácter persoal recollida neste formulario so se utilizará para enviar un email a un dos nosos departamentos, dita información sera borrada automaticamente unha vez comprobado o remitente e a consulta, polo tanto non se garda en ningun tipo de ficheiro, Grázas!


Vostede consinte, a través da marcación da presente casilla, o tratamento dos seus datos coas finalidades descritas na Política de Privacidade.

Vostede declara, a través da marcación da presente casilla, baixo a sua propia responsabilidade, ter cumplidos os catorce anos de idade, respondendo de maneira exclusiva e persoal da veracidade de dita declaración e asumindo, por ende, as posibles responsabilidades legais o respeto.

Vostede consinte, a través da marcación da presente casilla, para a recepción de comunicacions comerciais e de cortesía relacionadas coa nosa entidade a través do teléfono, correo postal ordinario, fax, correo electrónico ou medios de comunicación electrónica equivalentes.