• EMAIL :

    fecimo@fecimo.es

  • TELÉFONO :

    +34 986 305 000

  • Dirección :

    Avenida de Vigo, 91 Baixo

Regularmente ao longo do ano, en Fecimo informamos as nosas empresas de tódalas cuestións de interese que lles poden afectar (cambios normativos, lexislación, subvencións, campañas, etc.).

Para elo remítense circulares informativas onde se recollen todos aqueles temas que poidan xurdir e que poidan resultar de interese para os asociados.

Así mesmo, sempre que o desexe poderá pedir recibir asesoramento individualizado sobre cuestións comerciais e de xestión do negocio.