• EMAIL :

    fecimo@fecimo.es

  • TELÉFONO :

    +34 986 305 000

  • Dirección :

    Avenida de Vigo, 91 Baixo

Asociarse a FECIMO e moi sinxelo. Con só cubrir os campos que se atopan nesta páxina, un técnico da Federación porase en contacto con vostede e explicaralle os beneficios de ser asociado e o procedemento para darse de alta.

No apartado de Por que Asociarse poderá atopar información adicional das vantaxes que supón estar asociad@ a Fecimo.

NOTA LEGAL:

“De conformidade co establecido na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de Decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD) infórmase ao interesado que estes datos incorpóranse o ficheiro automatizado propiedade da  Federación de Comerciantes e Industriais do Morrazo, con enderezo en Avda. de Vigo, 91-baixo en Cangas  (Pontevedra), e serán utilizados únicamente para o fin solicitado. Vostede poderá exercer, en calquera momento, os dereitos  de acceso, rectificación, cancelación e oposición, previstos pola Lei. “

User registration is currently not allowed.