• EMAIL :

  fecimo@fecimo.es

 • TELÉFONO :

  +34 986 305 000

 • Dirección :

  Avenida de Vigo, 91 Baixo

CONVENIO NG ASESORES

CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE ASESORAMENTO ENERXÉTICO, TELECOMUNICACIÓNS e XESTIÓN DE SEGUROS E RISCOS PARA EMPRESAS E AUTÓNOMOS ASOCIADOS A FECIMO. 

A empresa NG ASESORES 0frece de xeito GRATUITO os seguintes servizos aos asociados a FECIMO valorados entre os 240 € (Pymes con menos de 30.000 kWh ano) ata os 1.200 € (Pymes con mais de 30.000 kWh ano ou Alta tensión) en ASESORAMENTO ENERXÉTICO:

 1. Revisar as súas facturas de luz unha vez ao ano, para asegurar que se lles está a facturar de acordo ao seu contrato coa súa compañía.
 2. Revisión unha vez ao ano da lectura de contadores.
 3. Estudio de eficiencia enerxética (batería de condensadores, placas de eficiencia enerxética, placas fotovoltaicas, puntos de recarga para vehículos eléctricos, equipos de telemedida) a petición do cliente e con proxecto chave en mano.
 4. Reclamacions de facturas.
 5. Cambios de titularidade ou domicialición bancaria nos diferentes suministros.
 6. Garantía de que cada ano NG ASESORES levará a mellor oferta de renovación do servicio ou a mellor oferta dispoñible no mercado para os suministros dos seus clientes, asegurando deste xeito o mellor prezo do mercado.
 7. Altas e Baixas dos suministros.

 

Igualmente NG ASESORES 0frece de xeito GRATUITO os seguintes servizos aos asociados a FECIMO valorados entre os 120 € (clientes de 0 a 5 servizos) ata os 500€ anuais (clientes con mais de 5 servizos) en TELECOMUNICACIÓNS:

 1. Revisan de maneira gratuíta as facturas dos asociados en materia de telecomunicacións unha vez ao ano, para comprobar que se lle está facturando de acordo ao pactado coas distintas compañías.
 2. Reclamacións de facturas.
 3. Cambios de titularidade ou domiciliación bancaria.
 4. Garanten que cada ano levarán a oferta de renovación do servizo ou ben a mellor oferta dispoñible no mercado para os servizos dos clientes. Asegurando sempre o mellor prezo do mercado.
 5. Altas e baixas de calquera servizo relacionado coas telecomunicacións, sempre baixo petición expresa dos clientes.

 

Igualmente NG ASESORES 0frece de xeito GRATUITO os seguintes servizos aos asociados a FECIMO valorados entre os 150 € (clientes de 0 a 5 servizos) ata os 300€ anuais (clientes con mais de 5 servizos) en XESTIÓN DE SEGUROS E RISCOS:

 1. Revisar de maneira gratuíta as pólizas de seguros dos asociados así como as súas coberturas unha vez ao ano.
 2. Reclamacións e intermediación entre as compañías aseguradoras e o asegurado.
 3. Cambios de titularidade ou domiciliación bancaria.
 4. Garanten que cada ano levarán a oferta de renovación da súa actual compañía ou ben a mellor oferta dispoñible no mercado para os servizos dos asociados. Asegurando sempre o mellor prezo do mercado.
 5. Altas e baixas de pólizas.