• EMAIL :

  fecimo@fecimo.es

 • TELÉFONO :

  +34 986 305 000

 • Dirección :

  Avenida de Vigo, 91 Baixo

FECIMO está representada en diversos organismos, asociacións e entidades de carácter empresarial (CEP, Foro Galego do Comercio ou a Cámara de Comercio) a través de diversos representantes e/ou vogais que son elexidos a través da comisión executiva da Federación. A continuación expoñemos as entidades nas que estamos representados e/ou das que formamos parte, así coma o nome dos representantes en cada órgano de goberno destas entidades:

CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE PONTEVEDRA

ASAMBLEA XRAL

Ana María Ave Estévez
Ana María Ave Estévez
Fernando Miranda Estévez
Xosé Bangueses García
María Núñez Jalda
Loreto Ferrero González
Julia Pérez Paredes
Eva Mª Álvarez Nores
Enrique Avilés Nores
Esther Collazo Lorenzo
José Manuel Barreiro Germade
María Isabel Leites Corbacho
Manuel Castro Otero
Sebastián Juncal Currás
Balbina Corrales Soage

COMITÉ DIRECTIVO

 • Esther Collazo Lorenzo
 • Sebastián Juncal Currás

COMISIÓN PERMAMENTE

 • Ana Mª Ave Estévez
 • Enrique Avilés Nores
 • María Núñez Jalda
 • Esther Collazo Lorenzo
 • Sebastián Juncal Currás

FORO GALEGO DO COMERCIO

Xosé Bangueses García
Presidente
María Isabel Leites Corbacho
Secretaria
Enrique Avilés Nores
Ana Mª Ave Estévez
María Núñez Jalda
Vogais da Xunta Directiva

CONSELLO GALEGO DE COMERCIO

Xosé Bangueses García
Vogal

CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE GALICIA

Xosé Bangueses García
Vogal Asemblea Xeral

PRESIDENTE DO PADROADO:

Xosé Bangueses García

Francisco Lorenzo Lemos
Vogal do Comité Executivo

Loreto Ferrero González
María Dolores Sánchez Núñez
Vogais do Pleno da Cámara

MESA PROVINCIAL DE COMERCIO

Xosé Bangueses García
Representante

ENTIDADES E ORGANISMOS MUNICIPAIS

IES María Soliño
IES Johan Carballeira
IES Montecarrasco

PADROADO MUNICIPAL BEIRAMAR DO CONCELLO DE MOAÑA

María Isabel Leites Corbacho
Vogal do Cosello Consultivo

MESA LOCAL DE COMERCIO 

María Núñez Jalda
Representante

CONSELLO MUNICIPAL DA CULTURA DO CONCELLO DE BUEU

Fernándo Miranda Estévez
Representante

MESA LOCAL DE COMERCIO 

Ana Mª Ave Estévez
Representante

CONSELLO ESCOLAR IES JOHAN CARBALLEIRA

Manuel Castro Otero

CONSELLO MUNICIPAL DO CONCELLO DE CANGAS

Enrique Avilés Nores
Representante Empresarial

MESA LOCAL DE COMERCIO 

Enrique Avilés Nores
Representante

CONSELLO ESCOLAR IES MARÍA SOLIÑO

Enrique Avilés Nores
Representante Empresarial

CONSELLO ESCOLAR IES MONTECARRASCO

Eva María Álvarez Nores
Representante Empresarial

OUTRAS ENTIDADES E ORGANIZACIÓNS EMPRESARIAIS